רואל

הדגשת חשיבות של הנשימה, שתפקידה ככלי להכוונת רוח הדופק לכיוון החיובי, כך אני משמשת כחלק בתרפיה בצילום. גם הילדים חווים בתוכם התבוננות ומשמעות. מתאים לכל ילד לצאת למסע אישי, להכיר ולהתנסות בתהליך הזה.
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
רואל - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום