מקס

העושר שקיים ברגשות האנושיים הוא מה שמחייה אותנו. אני יודעת, הם לכאורה אך ורק תוצאה של תהליכים ביולוגים פרימיטיביים, והבעות הפנים שלנו הן עבודה של שרירי הפנים. אבל, כאמנית צילום, אני לא אודה בכך לעולם. כך שתמיד אתפלא ואעריך את ההבדלים בין מי שאנחנו בשגרה למי שאנחנו יכולים להיות מול המצלמה. אני לגמרי מאמינה שהאור הפנימי שלנו, הנשמה, האנרגיה, הם שמובילים אותנו. תקראו לזה איך שתרצו, אבל אני יודעת בוודאות. אנחנו הרבה יותר מאוסף של מולקולות.
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום
מקס - ויקטוריה מנשירוב - סטודיו לצילום